Bitcoin is niet overal vanzelfsprekend

Nederland heeft een van de grootste percentages bitcoingebruikers in verhouding met het totaal aantal inwoners. Deels komt dit waarschijnlijk doordat Nederland een welvarend land is met veel hoogopgeleide mensen, maar ook omdat Nederlanders een vrije stroom van informatie genieten. Er zijn echter ook landen waar bitcoin en informatie over bitcoin, voor zover mogelijk, actief beperkt wordt of zelfs volledig verboden is.

Een verbod op wiskunde?

Zo zul je in bepaalde landen, bijvoorbeeld Indonesië en China, moeite hebben met informatie vinden over bitcoin vanwege blokkades van bepaalde websites. Ook zijn er landen (rood) die aangegeven hebben bitcoin als een illegale activiteit te zien en zelfs boetes of gevangenisstraffen opleggen wanneer iemand zich wel bezighoudt met het doen van bitcointransacties.

Eigenlijk is een verbod op bitcoin lastig te definiëren. Wat wordt er precies verboden? Het doen van transacties? Het draaien van de software? Of ligt het verbod op het individueel uitoefenen van wiskundige principes? Het is daarom nog maar de vraag wat deze (il)legale status precies betekent; het is lastig om inwoners volledig buiten het bitcoinnetwerk te houden. Het is duidelijk dat enige regulering voor bitcoinbedrijven en exchanges wenselijk is, maar een verbod op het draaien van vrij beschikbare software is lastig te verantwoorden en handhaven.

Op coin.dance is een goed overzicht (afbeelding hieronder) te vinden van de status van bitcoin in verschillende landen, met zelfs informatie over de steun vanuit verschillende politieke partijen. Iedereen kan informatie bijdragen over de situatie in zijn of haar land. Deze kaart zal voortdurend veranderen; het zal dan ook zeer interessant zijn hoe deze kaart er over vijf, tien of twintig jaar uitziet.

coindancelegeal