2018: Bitcoin en Belasting

Enige tijd geleden hebben wij een artikel gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe de belastingdienst met bitcoins omgaat. Vergeleken met vorig jaar zijn er voor de aangifte over 2018 een aantal dingen veranderd. In dit artikel zullen deze veranderingen nader worden uitgelegd.

De belastingdienst behandelt bitcoins nog steeds als overige bezittingen:

Virtuele betaalmiddelen, zoals bitcoins, staan op uw computer opgeslagen. U kunt deze alleen gebruiken als betaalmiddel op internet. U geeft van deze middelen de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar van aangifte.

Bitcoins dienen hierdoor opgegeven te worden in box 3: sparen en beleggen. Als peildatum van de waarde van de bitcoins gebruik je 1 januari van het jaar waarvan je aangifte doet. Voor de aangifte over 2018 geef je dus de waarde van de bitcoins op 1 januari 2018 op. Op dit moment betaal je normaal gesproken enkel vermogensbelasting over het vermogen in bitcoins. Winst als gevolg van een koersstijging wordt gezien als vermogensgroei.

Voor het bepalen van je vermogen kun je de regels op deze pagina gebruiken. Een deel van je vermogen is vrijgesteld van belasting. In 2018 is het heffingsvrije vermogen zonder toeslagpartner 30.000 euro en 60.000 euro met toeslagpartner.

De grondslag is je vermogen minus het heffingsvrije deel. Een belangrijke verandering ten opzichte van 2016 is dat vanaf 2017, en dus ook dit jaar gebruik wordt gemaakt van een hoger fictief rendement naarmate je meer vermogen hebt. Over je grondslag tot en met 70.800 euro betaal je plus minus 0,605% (30% van een 2,017% fictief rendement) vermogensbelasting in 2018. Over het deel van je grondslag tussen 75.801 euro en 978.000 euro betaal je ongeveer 1,298% (30% van een 4,326% fictief rendement) belasting. Over het deel boven 978.001 euro betaal je 1,614% (30% van een 5,38% fictief rendement) belasting. Dit was voorheen allemaal gelijkgesteld op 1,2%. Te onduidelijk? Dit rekenvoorbeeld helpt je op weg.

Een andere vraag die bij veel mensen speelt is of het regelmatig speculeren in bitcoin een beroepsmatig karakter heeft, waardoor het in box 1 zou worden belast. Koerswinsten behaald door particulieren met speculatie worden slechts in uitzonderingsgevallen belast onder box 1. Inspecteurs dienen gevallen waarin zij van oordeel zijn dat koerswinsten onder box 1 belast dienen te worden aan het ministerie ter beoordeling voor te leggen, alvorens zij overgaan tot het opleggen van een aanslag.

Het is in ieder geval belangrijk om aan te geven dat je bitcoins hebt bij je aangifte. Mochten de bitcoins namelijk sterk in waarde stijgen zonder dat je deze hebt aangegeven, dan wordt dat gezien als zwart geld en is dat later lastig te verklaren.

Disclaimer: wij zijn geen belastingadviseurs, voor specifiek advies rondom belastingen kun je het beste terecht bij een belastingadviseur.

2018: Bitcoin en Belasting

Enige tijd geleden hebben wij een artikel gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe de belastingdienst met bitcoins omgaat. Vergeleken met vorig jaar zijn er voor de aangifte over 2018 een aantal dingen veranderd. In dit artikel zullen deze veranderingen nader worden uitgelegd.

De belastingdienst behandelt bitcoins nog steeds als overige bezittingen:

Virtuele betaalmiddelen, zoals bitcoins, staan op uw computer opgeslagen. U kunt deze alleen gebruiken als betaalmiddel op internet. U geeft van deze middelen de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar van aangifte.

Bitcoins dienen hierdoor opgegeven te worden in box 3: sparen en beleggen. Als peildatum van de waarde van de bitcoins gebruik je 1 januari van het jaar waarvan je aangifte doet. Voor de aangifte over 2018 geef je dus de waarde van de bitcoins op 1 januari 2018 op. Op dit moment betaal je normaal gesproken enkel vermogensbelasting over het vermogen in bitcoins. Winst als gevolg van een koersstijging wordt gezien als vermogensgroei.

Voor het bepalen van je vermogen kun je de regels op deze pagina gebruiken. Een deel van je vermogen is vrijgesteld van belasting. In 2018 is het heffingsvrije vermogen zonder toeslagpartner 30.000 euro en 60.000 euro met toeslagpartner.

De grondslag is je vermogen minus het heffingsvrije deel. Een belangrijke verandering ten opzichte van 2016 is dat vanaf 2017, en dus ook dit jaar gebruik wordt gemaakt van een hoger fictief rendement naarmate je meer vermogen hebt. Over je grondslag tot en met 70.800 euro betaal je plus minus 0,605% (30% van een 2,017% fictief rendement) vermogensbelasting in 2018. Over het deel van je grondslag tussen 75.801 euro en 978.000 euro betaal je ongeveer 1,298% (30% van een 4,326% fictief rendement) belasting. Over het deel boven 978.001 euro betaal je 1,614% (30% van een 5,38% fictief rendement) belasting. Dit was voorheen allemaal gelijkgesteld op 1,2%. Te onduidelijk? Dit rekenvoorbeeld helpt je op weg.

Een andere vraag die bij veel mensen speelt is of het regelmatig speculeren in bitcoin een beroepsmatig karakter heeft, waardoor het in box 1 zou worden belast. Koerswinsten behaald door particulieren met speculatie worden slechts in uitzonderingsgevallen belast onder box 1. Inspecteurs dienen gevallen waarin zij van oordeel zijn dat koerswinsten onder box 1 belast dienen te worden aan het ministerie ter beoordeling voor te leggen, alvorens zij overgaan tot het opleggen van een aanslag.

Het is in ieder geval belangrijk om aan te geven dat je bitcoins hebt bij je aangifte. Mochten de bitcoins namelijk sterk in waarde stijgen zonder dat je deze hebt aangegeven, dan wordt dat gezien als zwart geld en is dat later lastig te verklaren.

Disclaimer: wij zijn geen belastingadviseurs, voor specifiek advies rondom belastingen kun je het beste terecht bij een belastingadviseur.

2018: Bitcoin en Belasting

Enige tijd geleden hebben wij een artikel gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe de belastingdienst met bitcoins omgaat. Vergeleken met vorig jaar zijn er voor de aangifte over 2018 een aantal dingen veranderd. In dit artikel zullen deze veranderingen nader worden uitgelegd.

De belastingdienst behandelt bitcoins nog steeds als overige bezittingen:

Virtuele betaalmiddelen, zoals bitcoins, staan op uw computer opgeslagen. U kunt deze alleen gebruiken als betaalmiddel op internet. U geeft van deze middelen de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar van aangifte.

Bitcoins dienen hierdoor opgegeven te worden in box 3: sparen en beleggen. Als peildatum van de waarde van de bitcoins gebruik je 1 januari van het jaar waarvan je aangifte doet. Voor de aangifte over 2018 geef je dus de waarde van de bitcoins op 1 januari 2018 op. Op dit moment betaal je normaal gesproken enkel vermogensbelasting over het vermogen in bitcoins. Winst als gevolg van een koersstijging wordt gezien als vermogensgroei.

Voor het bepalen van je vermogen kun je de regels op deze pagina gebruiken. Een deel van je vermogen is vrijgesteld van belasting. In 2018 is het heffingsvrije vermogen zonder toeslagpartner 30.000 euro en 60.000 euro met toeslagpartner.

De grondslag is je vermogen minus het heffingsvrije deel. Een belangrijke verandering ten opzichte van 2016 is dat vanaf 2017, en dus ook dit jaar gebruik wordt gemaakt van een hoger fictief rendement naarmate je meer vermogen hebt. Over je grondslag tot en met 70.800 euro betaal je plus minus 0,605% (30% van een 2,017% fictief rendement) vermogensbelasting in 2018. Over het deel van je grondslag tussen 75.801 euro en 978.000 euro betaal je ongeveer 1,298% (30% van een 4,326% fictief rendement) belasting. Over het deel boven 978.001 euro betaal je 1,614% (30% van een 5,38% fictief rendement) belasting. Dit was voorheen allemaal gelijkgesteld op 1,2%. Te onduidelijk? Dit rekenvoorbeeld helpt je op weg.

Een andere vraag die bij veel mensen speelt is of het regelmatig speculeren in bitcoin een beroepsmatig karakter heeft, waardoor het in box 1 zou worden belast. Koerswinsten behaald door particulieren met speculatie worden slechts in uitzonderingsgevallen belast onder box 1. Inspecteurs dienen gevallen waarin zij van oordeel zijn dat koerswinsten onder box 1 belast dienen te worden aan het ministerie ter beoordeling voor te leggen, alvorens zij overgaan tot het opleggen van een aanslag.

Het is in ieder geval belangrijk om aan te geven dat je bitcoins hebt bij je aangifte. Mochten de bitcoins namelijk sterk in waarde stijgen zonder dat je deze hebt aangegeven, dan wordt dat gezien als zwart geld en is dat later lastig te verklaren.

Disclaimer: wij zijn geen belastingadviseurs, voor specifiek advies rondom belastingen kun je het beste terecht bij een belastingadviseur.

Het bitcoinnetwerk: block propagation

Eerder bespraken we al de vooruitgang van het bitcoinnetwerk, en dan vooral de verspreiding van blocks. Maar wat houdt verspreiding van blocks, ook wel block propagation genoemd, eigenlijk in?

Om de importantie van de block propagation duidelijk te maken herhalen we nogmaals de belangrijkste punten van een goed functionerend bitcoinnetwerk:

Een van de punten die van belang is, is het doorsturen van blocks over het netwerk. Het is van belang dat dit snel gebeurt en een nieuwgevonden block zo snel mogelijk bekend wordt bij alle deelnemers in het netwerk om te voorkomen dat het netwerk niet goed of niet consistent opereert. Wanneer dit - op het eerste oog simpele - onderdeel van het netwerk niet goed functioneert kan het bijvoorbeeld zijn dat transacties een valse bevestigingen krijgen die later ongedaan worden gemaakt. Dit zou afbreuk doen aan de betrouwbaarheid van een bevestiging; iets dat uiteraard voorkomen moet worden. Een bevestiging moet definitief zijn, over het hele netwerk.

Daarnaast zou het voor sommige miners nadelig zijn als blocks langzaam over het netwerk verstuurd worden. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de miners die snel een block ontvangen consistent een voorsprong hebben op het vinden van het volgende block, hoewel de rekenkracht die zij hebben gelijk is aan de miners die het block pas later ontvangen. Dit maakt de 'race' naar het vinden van het volgende block oneerlijk. Consistentie over het netwerk en efficiëntie bij het doorsturen van informatie is dus van belang.

Block propagation

Het doel van block propagation is dus het zo snel mogelijk kunnen verspreiden van blocks over het netwerk, richting alle nodes. Daarnaast is het ook van belang dat de nodes zo snel mogelijk bewust worden van de nieuw gevonden blocks.

marsaarde

In een fictief toekomstig scenario zit 75 procent van de hashrate op Mars. De overige hashrate - 25 procent – is achtergebleven op Aarde. Door de afstand tussen Aarde en Mars duurt het versturen van blockdata een uur. In de onderstaande illustraties wordt de block propagatie weergegeven.

prop

Hierin wordt per tijdvak (T) van 40 minuten aangegeven waar nieuwe blocks worden gevonden, beginnende bij het huidige groene block. De blocks worden genummerd met de blockhoogte, waardoor de volgorde van blocks bepaald kan worden.

prop

Doordat er gemiddeld elke tien minuten een block zou moeten worden gevonden, kunnen de blocks drie om één verdeeld worden over Mars en Aarde. In T(2), 40 minuten na het laatste block, heeft Mars drie blocks gemined, waar Aarde er één heeft. Nu is het van belang om deze gevonden blocks door te sturen naar de rest van de nodes. Deze bevinden zich zowel op Aarde als op Mars, waardoor de propagatie ruim een uur duurt tussen de twee globes.

prop

Gedurende T(3) zijn er uiteraard weer blocks gevonden. Drie extra op Mars en eentje op Aarde, die ook weer verspreid worden. Ook zijn de blocks die onderweg waren inmiddels aan de andere kant aangekomen.

prop

In T(4) wordt het probleem duidelijk. Doordat de blockhoogte van het van Aarde arriverende block 1 reeds is gevonden door Mars, en deze inmiddels ook al blocks 2 en 3 heeft gemined, zal het aardse block geweigerd worden. Dit block was Mars' inziens namelijk te laat, en hierdoor niet de geldige winnaar. Bitcoin houdt altijd de langste ketting van blocks aan, gebaseerd op de blockhoogte.

prop

Inmiddels zijn ook block zeven, acht en negen gevonden en richting Aarde gestuurd. Aarde zelf is inmiddels bij block drie. Door de vertraging in propagatie komen nu ook blocks vier, vijf en zes aan op Aarde. Doordat de Mars blocks een langere ketting vormen, en Bitcoin dus uitgaat van de langste ketting, zorgt het voor de invaliditeit van de ketting waar Aarde zelf mee bezig was.

prop

Het is dus van belang dat de verspreiding zo snel mogelijk verloopt. Naast dat vereiste voor een goed werkend netwerk, is het ook van belang voor de eerlijke beloning van miners. In bovenstaand voorbeeld is de kans dat Aarde ooit tijdig een block vindt erg klein, en dus ook het ontvangen van de blockreward. Hierdoor krijgt aarde, ondanks een kwart van de hashrate, dus niet betaald voor het geleverde werk.

prop

Selfish mining

Zoals eerder aangehaald kan het zijn dat de miners die snel een block ontvangen consistent een voorsprong hebben op het vinden van het volgende block. Miners kunnen ook bewust gebruikmaken van een verslechterde block propagatie. Dit wordt selfish mining genoemd. Hierbij houdt een miner een reeds gevonden block achter voor de anderen, zodat deze stiekem al aan het volgende block kan werken. Hierdoor creëert het dus een voorsprong voor zichzelf.

wwwtrujillonetwerkblock

Het bitcoinnetwerk: block propagation

Eerder bespraken we al de vooruitgang van het bitcoinnetwerk, en dan vooral de verspreiding van blocks. Maar wat houdt verspreiding van blocks, ook wel block propagation genoemd, eigenlijk in?

Om de importantie van de block propagation duidelijk te maken herhalen we nogmaals de belangrijkste punten van een goed functionerend bitcoinnetwerk:

Een van de punten die van belang is, is het doorsturen van blocks over het netwerk. Het is van belang dat dit snel gebeurt en een nieuwgevonden block zo snel mogelijk bekend wordt bij alle deelnemers in het netwerk om te voorkomen dat het netwerk niet goed of niet consistent opereert. Wanneer dit - op het eerste oog simpele - onderdeel van het netwerk niet goed functioneert kan het bijvoorbeeld zijn dat transacties een valse bevestigingen krijgen die later ongedaan worden gemaakt. Dit zou afbreuk doen aan de betrouwbaarheid van een bevestiging; iets dat uiteraard voorkomen moet worden. Een bevestiging moet definitief zijn, over het hele netwerk.

Daarnaast zou het voor sommige miners nadelig zijn als blocks langzaam over het netwerk verstuurd worden. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de miners die snel een block ontvangen consistent een voorsprong hebben op het vinden van het volgende block, hoewel de rekenkracht die zij hebben gelijk is aan de miners die het block pas later ontvangen. Dit maakt de 'race' naar het vinden van het volgende block oneerlijk. Consistentie over het netwerk en efficiëntie bij het doorsturen van informatie is dus van belang.

Block propagation

Het doel van block propagation is dus het zo snel mogelijk kunnen verspreiden van blocks over het netwerk, richting alle nodes. Daarnaast is het ook van belang dat de nodes zo snel mogelijk bewust worden van de nieuw gevonden blocks.

marsaarde

In een fictief toekomstig scenario zit 75 procent van de hashrate op Mars. De overige hashrate - 25 procent – is achtergebleven op Aarde. Door de afstand tussen Aarde en Mars duurt het versturen van blockdata een uur. In de onderstaande illustraties wordt de block propagatie weergegeven.

prop

Hierin wordt per tijdvak (T) van 40 minuten aangegeven waar nieuwe blocks worden gevonden, beginnende bij het huidige groene block. De blocks worden genummerd met de blockhoogte, waardoor de volgorde van blocks bepaald kan worden.

prop

Doordat er gemiddeld elke tien minuten een block zou moeten worden gevonden, kunnen de blocks drie om één verdeeld worden over Mars en Aarde. In T(2), 40 minuten na het laatste block, heeft Mars drie blocks gemined, waar Aarde er één heeft. Nu is het van belang om deze gevonden blocks door te sturen naar de rest van de nodes. Deze bevinden zich zowel op Aarde als op Mars, waardoor de propagatie ruim een uur duurt tussen de twee globes.

prop

Gedurende T(3) zijn er uiteraard weer blocks gevonden. Drie extra op Mars en eentje op Aarde, die ook weer verspreid worden. Ook zijn de blocks die onderweg waren inmiddels aan de andere kant aangekomen.

prop

In T(4) wordt het probleem duidelijk. Doordat de blockhoogte van het van Aarde arriverende block 1 reeds is gevonden door Mars, en deze inmiddels ook al blocks 2 en 3 heeft gemined, zal het aardse block geweigerd worden. Dit block was Mars' inziens namelijk te laat, en hierdoor niet de geldige winnaar. Bitcoin houdt altijd de langste ketting van blocks aan, gebaseerd op de blockhoogte.

prop

Inmiddels zijn ook block zeven, acht en negen gevonden en richting Aarde gestuurd. Aarde zelf is inmiddels bij block drie. Door de vertraging in propagatie komen nu ook blocks vier, vijf en zes aan op Aarde. Doordat de Mars blocks een langere ketting vormen, en Bitcoin dus uitgaat van de langste ketting, zorgt het voor de invaliditeit van de ketting waar Aarde zelf mee bezig was.

prop

Het is dus van belang dat de verspreiding zo snel mogelijk verloopt. Naast dat vereiste voor een goed werkend netwerk, is het ook van belang voor de eerlijke beloning van miners. In bovenstaand voorbeeld is de kans dat Aarde ooit tijdig een block vindt erg klein, en dus ook het ontvangen van de blockreward. Hierdoor krijgt aarde, ondanks een kwart van de hashrate, dus niet betaald voor het geleverde werk.

prop

Selfish mining

Zoals eerder aangehaald kan het zijn dat de miners die snel een block ontvangen consistent een voorsprong hebben op het vinden van het volgende block. Miners kunnen ook bewust gebruikmaken van een verslechterde block propagatie. Dit wordt selfish mining genoemd. Hierbij houdt een miner een reeds gevonden block achter voor de anderen, zodat deze stiekem al aan het volgende block kan werken. Hierdoor creëert het dus een voorsprong voor zichzelf.

wwwtrujillonetwerkblock

Het bitcoinnetwerk: block propagation

Eerder bespraken we al de vooruitgang van het bitcoinnetwerk, en dan vooral de verspreiding van blocks. Maar wat houdt verspreiding van blocks, ook wel block propagation genoemd, eigenlijk in?

Om de importantie van de block propagation duidelijk te maken herhalen we nogmaals de belangrijkste punten van een goed functionerend bitcoinnetwerk:

Een van de punten die van belang is, is het doorsturen van blocks over het netwerk. Het is van belang dat dit snel gebeurt en een nieuwgevonden block zo snel mogelijk bekend wordt bij alle deelnemers in het netwerk om te voorkomen dat het netwerk niet goed of niet consistent opereert. Wanneer dit - op het eerste oog simpele - onderdeel van het netwerk niet goed functioneert kan het bijvoorbeeld zijn dat transacties een valse bevestigingen krijgen die later ongedaan worden gemaakt. Dit zou afbreuk doen aan de betrouwbaarheid van een bevestiging; iets dat uiteraard voorkomen moet worden. Een bevestiging moet definitief zijn, over het hele netwerk.

Daarnaast zou het voor sommige miners nadelig zijn als blocks langzaam over het netwerk verstuurd worden. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de miners die snel een block ontvangen consistent een voorsprong hebben op het vinden van het volgende block, hoewel de rekenkracht die zij hebben gelijk is aan de miners die het block pas later ontvangen. Dit maakt de 'race' naar het vinden van het volgende block oneerlijk. Consistentie over het netwerk en efficiëntie bij het doorsturen van informatie is dus van belang.

Block propagation

Het doel van block propagation is dus het zo snel mogelijk kunnen verspreiden van blocks over het netwerk, richting alle nodes. Daarnaast is het ook van belang dat de nodes zo snel mogelijk bewust worden van de nieuw gevonden blocks.

marsaarde

In een fictief toekomstig scenario zit 75 procent van de hashrate op Mars. De overige hashrate - 25 procent – is achtergebleven op Aarde. Door de afstand tussen Aarde en Mars duurt het versturen van blockdata een uur. In de onderstaande illustraties wordt de block propagatie weergegeven.

prop

Hierin wordt per tijdvak (T) van 40 minuten aangegeven waar nieuwe blocks worden gevonden, beginnende bij het huidige groene block. De blocks worden genummerd met de blockhoogte, waardoor de volgorde van blocks bepaald kan worden.

prop

Doordat er gemiddeld elke tien minuten een block zou moeten worden gevonden, kunnen de blocks drie om één verdeeld worden over Mars en Aarde. In T(2), 40 minuten na het laatste block, heeft Mars drie blocks gemined, waar Aarde er één heeft. Nu is het van belang om deze gevonden blocks door te sturen naar de rest van de nodes. Deze bevinden zich zowel op Aarde als op Mars, waardoor de propagatie ruim een uur duurt tussen de twee globes.

prop

Gedurende T(3) zijn er uiteraard weer blocks gevonden. Drie extra op Mars en eentje op Aarde, die ook weer verspreid worden. Ook zijn de blocks die onderweg waren inmiddels aan de andere kant aangekomen.

prop

In T(4) wordt het probleem duidelijk. Doordat de blockhoogte van het van Aarde arriverende block 1 reeds is gevonden door Mars, en deze inmiddels ook al blocks 2 en 3 heeft gemined, zal het aardse block geweigerd worden. Dit block was Mars' inziens namelijk te laat, en hierdoor niet de geldige winnaar. Bitcoin houdt altijd de langste ketting van blocks aan, gebaseerd op de blockhoogte.

prop

Inmiddels zijn ook block zeven, acht en negen gevonden en richting Aarde gestuurd. Aarde zelf is inmiddels bij block drie. Door de vertraging in propagatie komen nu ook blocks vier, vijf en zes aan op Aarde. Doordat de Mars blocks een langere ketting vormen, en Bitcoin dus uitgaat van de langste ketting, zorgt het voor de invaliditeit van de ketting waar Aarde zelf mee bezig was.

prop

Het is dus van belang dat de verspreiding zo snel mogelijk verloopt. Naast dat vereiste voor een goed werkend netwerk, is het ook van belang voor de eerlijke beloning van miners. In bovenstaand voorbeeld is de kans dat Aarde ooit tijdig een block vindt erg klein, en dus ook het ontvangen van de blockreward. Hierdoor krijgt aarde, ondanks een kwart van de hashrate, dus niet betaald voor het geleverde werk.

prop

Selfish mining

Zoals eerder aangehaald kan het zijn dat de miners die snel een block ontvangen consistent een voorsprong hebben op het vinden van het volgende block. Miners kunnen ook bewust gebruikmaken van een verslechterde block propagatie. Dit wordt selfish mining genoemd. Hierbij houdt een miner een reeds gevonden block achter voor de anderen, zodat deze stiekem al aan het volgende block kan werken. Hierdoor creëert het dus een voorsprong voor zichzelf.

wwwtrujillonetwerkblock

Minister komt met wetsvoorstel voor bitcoinbedrijven

Minister Hoekstra van Financiën heeft een aanpassing van de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, gepresenteerd. De belangrijkste wijzigingen in dit wetsvoorstel houden verband met het onder de Wwft brengen van virtuele valuta.

De Wwft, zoals de naam al suggereert, beoogt de risico's met betrekking tot het witwassen en financiering van terrorisme te beperken. Deze wet is al gangbaar voor het huidige fiat systeem, maar voegt nu dus ook 'virtuele valuta' toe aan het toezicht.

Poortwachterfunctie

Bitcoinbedrijven zullen als 'poortwachters' fungeren. Hierin dienen zij de controle uit te oefenen op de transacties die tussen bitcoin en het girale geld plaatsvinden. Het wetsvoorstel omschrijft dit als volgt:

Om de integriteit van het Nederlandse financiële stelsel te beschermen is naar internationale standaarden gekozen voor een systeem met poortwachters. Deze poortwachters doen onderzoek bij hun dienstverlening naar hun cliënt ter voorkoming van witwassen of financiering van terrorisme. [...] ook aanbieders van bewaarportemonnees en wisseldiensten tussen virtuele en fiduciaire valuta als poortwachters gaan fungeren. Via deze aanbieders kunnen virtuele valuta namelijk worden omgezet in fiduciaire valuta en zo het financiële stelsel binnen komen. Dat geldt ook voor aanbieders die een bewaarportemonnee aanbieden en via de privésleutel beschikking hebben over de virtuele valuta van hun gebruikers.

Vergunningplicht

De Europese Anti-Money Laundering Directive schrijft voor dat aanbieders van wisseldiensten tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees geregistreerd moeten worden. In het wetsvoorstel wordt deze registratie vorm gegeven als een vergunningplicht.

De vergunningplicht wordt ingevoerd omdat bij deze diensten omdat volgens de wetgever een hoog risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat. Dit hangt samen met de anonimiteit die gepaard gaat met transacties met virtuele valuta.

wwft

Deze verplichting is van toepassing op iedereen die in of vanuit Nederland services willen aanbieden. Ook bedrijven gevestigd in het buitenland zullen aan deze vergunningplicht moeten voldoen, alvorens zij hier de bedrijfsvoering mogen voortzetten.

Toezichthouder

In het wetsvoorstel wordt De Nederlandsche Bank aangewezen als Wwft-toezichthouder voor deze aanbieders. DNB zal dus toezicht houden op de integriteit van deze aanbieders. Hiermee wordt het aanbieders spectrum slechts verruimd. DNB houdt zich namelijk nu ook al bezig met Wwft toezicht op onder meer banken, de meeste financiële instellingen, trustkantoren en wisselinstellingen.

Minister komt met wetsvoorstel voor bitcoinbedrijven

Minister Hoekstra van Financiën heeft een aanpassing van de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, gepresenteerd. De belangrijkste wijzigingen in dit wetsvoorstel houden verband met het onder de Wwft brengen van virtuele valuta.

De Wwft, zoals de naam al suggereert, beoogt de risico's met betrekking tot het witwassen en financiering van terrorisme te beperken. Deze wet is al gangbaar voor het huidige fiat systeem, maar voegt nu dus ook 'virtuele valuta' toe aan het toezicht.

Poortwachterfunctie

Bitcoinbedrijven zullen als 'poortwachters' fungeren. Hierin dienen zij de controle uit te oefenen op de transacties die tussen bitcoin en het girale geld plaatsvinden. Het wetsvoorstel omschrijft dit als volgt:

Om de integriteit van het Nederlandse financiële stelsel te beschermen is naar internationale standaarden gekozen voor een systeem met poortwachters. Deze poortwachters doen onderzoek bij hun dienstverlening naar hun cliënt ter voorkoming van witwassen of financiering van terrorisme. [...] ook aanbieders van bewaarportemonnees en wisseldiensten tussen virtuele en fiduciaire valuta als poortwachters gaan fungeren. Via deze aanbieders kunnen virtuele valuta namelijk worden omgezet in fiduciaire valuta en zo het financiële stelsel binnen komen. Dat geldt ook voor aanbieders die een bewaarportemonnee aanbieden en via de privésleutel beschikking hebben over de virtuele valuta van hun gebruikers.

Vergunningplicht

De Europese Anti-Money Laundering Directive schrijft voor dat aanbieders van wisseldiensten tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees geregistreerd moeten worden. In het wetsvoorstel wordt deze registratie vorm gegeven als een vergunningplicht.

De vergunningplicht wordt ingevoerd omdat bij deze diensten omdat volgens de wetgever een hoog risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat. Dit hangt samen met de anonimiteit die gepaard gaat met transacties met virtuele valuta.

wwft

Deze verplichting is van toepassing op iedereen die in of vanuit Nederland services willen aanbieden. Ook bedrijven gevestigd in het buitenland zullen aan deze vergunningplicht moeten voldoen, alvorens zij hier de bedrijfsvoering mogen voortzetten.

Toezichthouder

In het wetsvoorstel wordt De Nederlandsche Bank aangewezen als Wwft-toezichthouder voor deze aanbieders. DNB zal dus toezicht houden op de integriteit van deze aanbieders. Hiermee wordt het aanbieders spectrum slechts verruimd. DNB houdt zich namelijk nu ook al bezig met Wwft toezicht op onder meer banken, de meeste financiële instellingen, trustkantoren en wisselinstellingen.

Minister komt met wetsvoorstel voor bitcoinbedrijven

Minister Hoekstra van Financiën heeft een aanpassing van de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, gepresenteerd. De belangrijkste wijzigingen in dit wetsvoorstel houden verband met het onder de Wwft brengen van virtuele valuta.

De Wwft, zoals de naam al suggereert, beoogt de risico's met betrekking tot het witwassen en financiering van terrorisme te beperken. Deze wet is al gangbaar voor het huidige fiat systeem, maar voegt nu dus ook 'virtuele valuta' toe aan het toezicht.

Poortwachterfunctie

Bitcoinbedrijven zullen als 'poortwachters' fungeren. Hierin dienen zij de controle uit te oefenen op de transacties die tussen bitcoin en het girale geld plaatsvinden. Het wetsvoorstel omschrijft dit als volgt:

Om de integriteit van het Nederlandse financiële stelsel te beschermen is naar internationale standaarden gekozen voor een systeem met poortwachters. Deze poortwachters doen onderzoek bij hun dienstverlening naar hun cliënt ter voorkoming van witwassen of financiering van terrorisme. [...] ook aanbieders van bewaarportemonnees en wisseldiensten tussen virtuele en fiduciaire valuta als poortwachters gaan fungeren. Via deze aanbieders kunnen virtuele valuta namelijk worden omgezet in fiduciaire valuta en zo het financiële stelsel binnen komen. Dat geldt ook voor aanbieders die een bewaarportemonnee aanbieden en via de privésleutel beschikking hebben over de virtuele valuta van hun gebruikers.

Vergunningplicht

De Europese Anti-Money Laundering Directive schrijft voor dat aanbieders van wisseldiensten tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees geregistreerd moeten worden. In het wetsvoorstel wordt deze registratie vorm gegeven als een vergunningplicht.

De vergunningplicht wordt ingevoerd omdat bij deze diensten omdat volgens de wetgever een hoog risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat. Dit hangt samen met de anonimiteit die gepaard gaat met transacties met virtuele valuta.

wwft

Deze verplichting is van toepassing op iedereen die in of vanuit Nederland services willen aanbieden. Ook bedrijven gevestigd in het buitenland zullen aan deze vergunningplicht moeten voldoen, alvorens zij hier de bedrijfsvoering mogen voortzetten.

Toezichthouder

In het wetsvoorstel wordt De Nederlandsche Bank aangewezen als Wwft-toezichthouder voor deze aanbieders. DNB zal dus toezicht houden op de integriteit van deze aanbieders. Hiermee wordt het aanbieders spectrum slechts verruimd. DNB houdt zich namelijk nu ook al bezig met Wwft toezicht op onder meer banken, de meeste financiële instellingen, trustkantoren en wisselinstellingen.

Vandaag 10 jaar Bitcoin blockchain!

Exact 10 jaar geleden is het zogenoemde Genesis block gecreëerd: het allereerste block van de Bitcoin blockchain. Satoshi Nakamoto heeft dit block gemined en er ook een bericht in verwerkt: The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks. Dit bericht verwijst naar een krantenartikel in Times van 3 januari 2009, zie screenshot hieronder.

timesartikel

Naast de politieke boodschap van dit bericht is het ook een zogenoemde timestamp. Met behulp van deze timestamp kan bewezen worden dat voor 3 januari 2009 bijvoorbeeld niet stiekem al eerder bitcoins zijn gemined. Het is een start die een zuivere (ook geen pre-mined) connectie maakt met een gebeurtenis uit de realiteit.

Een aantal hoogtepunten na 10 jaar Bitcoin blockchain uitgelicht

In de afgelopen 10 jaar is er vanzelfsprekend veel gebeurd in Bitcoin. Het Bitcoin-netwerk is extreem gegroeid in gebruik, optimalisaties, mogelijkheden en robuustheid. De technische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en het aantal talentvolle Core developers blijft toenemen. Kortom een mooie gelegenheid om na 10 jaar Bitcoin-netwerk een aantal belangrijke hoogtepunten kort te bespreken!

Uptime Bitcoin

Sinds 3 januari 2009, 02:54:25 GMT heeft de Bitcoin Blockchain een uptime van 99,98%. Geen enkel digitaal betaal/transactienetwerk ter wereld scoort qua uptime zo goed als het Bitcoin-netwerk. Ook de aandelenmarkten en andere soortgelijke netwerken kennen vaak downtime (tijd dat een netwerk niet beschikbaar is). Deze netwerken zijn afhankelijk van derde (gecentraliseerde) partijen en servers die daardoor veel kwetsbaarder zijn dan Bitcoin die gebouwd is op een (decentraal) peer-to-peer-netwerk. Na 10 jaar is het Bitcoin-netwerk robuuster dan ooit tevoren.

Banken, creditcard maatschappijen en aandelenmarkten sluiten s'nachts en in het weekend. Het Bitcoin-netwerk is altijd beschikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Zonder de afhankelijkheid van derde partijen.

screenshotat Zie live weergave van de uptime: bitcoinuptime.com

Groei van de blockchain

Sinds het genesis block is de Bitcoin blockchain de afgelopen 10 jaar gegroeid tot ~ 200 GigaByte (200.000 MB & exclusief Tx indexes) tot 3 januari 2019. Zie screenshot hieronder.

screenshotat

De groei van de blockchain is afhankelijk van een aantal variabelen zoals het aantal transacties en de grootte van de transacties zelf. Het gebruik van Bitcoin heeft daardoor invloed op de groei van de Blockchain.

Door middel van de Bitcoin Core software (full node) kan men de volledige Bitcoin blockchain downloaden en vervolgens synchroniseren met het netwerk. De volledige Blockchain is op dit moment ~ 230 GB (inclusief Tx indexes) en groeit ongeveer met 5-10 GB per maand.

Full node installeren en synchroniseren

Een full node is software dat de volledige geschiedenis van alle bitcointransacties bijhoudt en verifieert. Dit laatste, verifiëren, is wat bepaalt of een transactie geldig is volgens de afgesproken regels.

De mate van decentraliteit wordt afgedwongen door onder andere de hoeveelheid full nodes. Hierdoor is het noodzakelijk dat een full node beschikbaar is voor iedereen en niet alleen door zeer geavanceerde hardware & datacenters kan worden beheerd.

Hoe groter de blockchain, hoe duurder het wordt om een full node te draaien. Het is daarom van grote waarde dat de huidige Bitcoin blockchain na 10 jaar nog op een Raspberry Pi is te installeren!! Dit betekent dat voor ~ €100,00 een volledige full node is op te zetten en te beheren. Uiteraard is hier wel nog stroom en internet voor benodigd. Dit Medium artikel geeft een uitgebreide handleiding voor het opzetten van een full node op een Raspberry Pi.

raspberrypi

Afbeelding van een Raspberry Pi 3: een mini computer die (zonder externe harde schijf, micro SD kaart & adapter) ongeveer € 35,00 kost.

Lightning Network

Het jaar 2018 stond in het teken van het Lightning Network. Door middel van deze techniek is het mogelijk om heel veel goedkope & instant transacties te doen via het Bitcoin-netwerk. Door de activatie van SegWit werd het mogelijk deze game changing techniek te implementeren in Bitcoin. Een aantal interessante statistieken die de groei van Lightning Network in kaart brengen:

 • Live overzicht channels Lightning Network: lndexplorer

screenshotat

 • Groei van het Lightning Network sinds januari 2018

lightning

De robuustheid van het Bitcoin-netwerk is door technieken als Segregated Witness en Lightning Network extreem gegroeid en groeit de komende jaren door. Nieuwe ontwikkeling zoals Schnorr Signatures & MAST, gecombineerd met het Lightning Network zullen ervoor zorgen dat Bitcoin niet alleen goed schaalt (zeer veel transacties zijn mogelijk zonder in te leveren op veiligheid/decentraliteit), maar ook veel geavanceerder wordt. Zoals bijvoorbeeld via Smart Contracts of microtransacties. Iedereen van harte gefeliciteerd met 10 jaar Genesis block: een fantastische mijlpaal. Op naar de volgende 10 jaar!!

Basistips voor de bitcoiner

Onlangs schreven we over de basisprincipes van bitcoin; een set van regels waar elke deelnemer mee akkoord gaat en zich aan houdt. Er zijn echter ook een aantal geboden waaraan de individuele gebruiker goed doet deze te volgen.

 1. We drammen regelmatig voort over veiligheid. De eerste tip voor de bitcoiner is dan ook om zich bewust te zijn van het feit bitcoins alleen van jou zijn als jij de eigenaar bent van de privé-sleutels die bij de betreffende bitcoins horen. Staan je bitcoins op een exchange? Dan zijn het niet jouw bitcoins. Staan je bitcoins in een online wallet? Dan zijn het niet jouw bitcoins. Not your keys, not your bitcoins.

 2. Voortvloeiend uit punt 1 komt de best practice om geen grote bedragen in online (web) of hot (in constante verbinding met het internet) wallets op te slaan. Wat grote bedragen zijn, dat kan alleen jij zelf bepalen. Wel is zeker dat web wallets en hot wallets veel kwetsbaarder zijn voor aanvallen en diefstal dan een goede cold wallet, zoals een hardware wallet.

 3. Voortvloeiend uit punt 1 en 2 is het volgende: stop niet meer geld in bitcoin dan je bereid bent te verliezen. Zet niet meer euro’s om in bitcoin dan waar je je comfortabel bij voelt. Het kan zijn dat je veel kennis van bitcoin en daardoor veel vertrouwen in bitcoin hebt en je geheel comfortabel voelt met het aanhouden van grote tegoeden in bitcoin - geen probleem. Maar met name de beginnende bitcoiner doet er goed aan klein te beginnen en zich niet suf te kijken op de koers met dollar-tekens in de ogen. Bedenk je dat je op elk moment alles kunt verliezen, dan wel door een stomme fout, dan wel door de ondergang van bitcoin. Het is en blijft een experiment, hoe betrouwbaar ook gebleken.

 4. Draai je eigen node. Doe je dit niet, dan kies je er voor om op anderen te vertrouwen voor de verificatie van de transacties die je verstuurd en ontvangt. Je maakt dan geen optimaal gebruik van de vertrouwensloosheid die bitcoin biedt. Draai je eigen node en vertrouw alleen de informatie die deze node je doorspeelt. Alléén dan weet je zeker dat jouw betalingen voldoen aan de regels die jij gekozen hebt.

 5. Hergebruik nooit bitcoinadressen; gebruik voor elke transactie een nieuw adres. We schreven onlangs over meekijkers in de blockchain die meer informatie over jouw betalingen kunnen achterhalen dan je misschien zou verwachten. Zolang bitcoin nog het privacygehalte van een telefoonboek heeft doe je er goed aan bedachtzaam met je adressen en transacties om te gaan.

 6. Help de nieuwe bitcoiner op weg. Weet jij meer dan een ander? Deel je kennis dan. Ook jij hebt dit van een ander geleerd. Zie je mogelijkheden om je kennis breder te delen, of zie je een gat in de informatievoorziening? Doe dan je best om deze kans te pakken en dit gat te vullen.

 7. Besef je dat er weinig mensen in bitcoin zijn die zichzelf werkelijk een expert kunnen noemen. Waarschijnlijk is deze groep op een paar handen te tellen en zullen zelfs zij aangeven geen expert te zijn. We weten simpelweg nog niet goed genoeg wat bitcoin is en waar het heen gaat. Samen weten we veel en komen we ver; bitcoin draait niet om individuen. Doet iemand zich voor als expert? Wees dan uiterst behoedzaam, de kans is groot dat deze persoon je om de tuin probeert te leiden of dat hij of zij je wil overtuigen een autoriteit te zijn binnen een vakgebied dat geen autoriteiten kent.

 8. Laat je niet afleiden door flashy alt-coins en beloftes van een betere bitcoin. Wees zeer kritisch, altijd. Vraag je af wat iemand te winnen heeft bij het verhaal dat zij verkondigen en volg niet blindelings de kudde. Echte genieën zijn er maar weinig op de wereld, en ze komen vaak niet strak in pak met een glad praatje. Bitcoiners zijn veelal gedreven door idealistische beweegredenen, wanneer men hiervan afwijkt daalt vaak ook de morele standaard.

 9. Draag bij.

Bitcoin on Track to Replace Gold as Dominant Store of Value: Crypto VC

Venture capitalist Lou Kerner says bitcoin is well on its way to replacing gold as the dominant store of value, noting that its market cap has already surpassed that of silver. “What [bitcoin] has evolved into is a store of value,” Kerner told Bloomberg. “Today, the main store of value is gold. It’s an $8 trillion

The post Bitcoin on Track to Replace Gold as Dominant Store of Value: Crypto VC appeared first on CCN